خدمات مالیاتی ویژه اصناف




خدمات مالیاتی ویژه اصناف

خدمات مالیاتی ویژه اصناف مرکز مالی اقتصادی همت تراز با توجه به نیاز اصناف، اقدام به ارائه انواع خدمات مالیاتی، حسابداری و حسابرسی و هم چنین خدمات ویژه درخواستی

از طرف مدیران واحدهای صنفی می نماید.

نکات مالیاتی ویژه هر صنف                             مقررات اظهارنامه مالیات بر عملکرد

مقررات معاملات فصلی(ماده ۱۶۹)                      مقررات اظهارنامه ارزش افزوده

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان         مالیات دریافت کنندگان سکه

 

 

مجوزها authorizition
09140405012