حسابرسی فناوری اطلاعاتمهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

حسابرسی فناوری اطلاعات   حسابرسی فناوری اطلاعات   حسابرسی فناوری اطلاعات

حسابرسی فناوری اطلاعات

حضور پررنگ و ملموس فناوری اطلاعات به عنوان مجموعه ابزاری در جهت تولید، پردازش، ذخیره سازی و تبادل اطلاعات، منجر به ایجاد سیستمهای اطلاعاتی شده است و از طرفی امروزه اکثر شرکتها از سیستمهای مختلف پردازش الکترونیکی داده ها برای پردازش اطلاعات حسابداری استفاده می کنند، تنها راه بررسی و اعتباردهی به گزارشها، حسابرسی فناوری اطلاعات است.

چک لیست حسابرسی فناوری اطلاعات                                          حسابرسی فناوری اطلاعات

نکات مربوط به حسابرسی فناوری اطلاعات(IT)

 

 

 

درج آگهی استخدام recruitment ads
محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی