استانداردهای حسابداری (بر اساس آخرین استانداردهای مصوب)


انتظاری که استفاده کنندگان اطلاعات مالی از شركتها دارند این است که اطلاعات مالی و گزارشگری آنها از كیفیت بالایی برخوردار باشد؛ زیرا درصورتی که کیفیت گزارشگری مالی شرکتها افزایش یابد، انتظار می رود ارزش شرکت نیز افزایش یابد. كیفیت بالای گزارشگری می تواند نگرانی های سرمایه گذاران را درباره اطلاعات داخلی تا حد زیادی مرتفع کند. همچنین، انتشار عمومی اطلاعات باکیفیت از سوی مدیریت باعث کاهش نبود تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و دیگر استفاد ه کنندگان خواهد شد.
استانداردها، مقررات لازم الاجرایی هستند که حسابداران را در اجرای کارشان راهنمایی کرده و باید مطابق با شرایط محیطی هر کشور تدوین شوند. تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای حسابداری، مانع از بروز رفتارهای فرصت طلبانه شده و اطلاعات سودمندی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد. استانداردها، قوانینی کاربردی هستند که حسابداران را در تهیه صورتهای مالی که بخش اصلی گزارشگری مالی است، یاری میکنند.


1مفاهیم نظری گزارشگری مالی
2استاندارد حسابداری شماره 1 - ارائه صورتهای مالی(تجدید نظر شده 1397)
3استاندارد حسابداری شماره 2 - صورت جریانهای نقدی(تجدیدنظرشده 1397)
4استاندارد حسابداری شماره 3 - درآمد عملياتي
5استاندارد حسابداری شماره 4 - ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده 1384
6استاندارد حسابداری شماره 5 - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - تجدیدنظر شده 1384
7استاندارد حسابداری شماره 6 - گزارش‌ عملكرد مالي
8استاندارد حسابداری شماره 8 - حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا
9استاندارد حسابداری شماره 9 - حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت
10استاندارد حسابداری شماره 10 - حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
11استاندارد حسابداری شماره 11 - داراييهاي ثابت مشهود - (تجديد نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)
12استاندارد حسابداری شماره 12 - افشاي اطلاعات اشخاص وابسته - تجديد نظر شده 1386
13استاندارد حسابداری شماره 13- حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
14استاندارد حسابداری شماره 14 - نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري
15استاندارد حسابداری شماره 15 - حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها
16استاندارد حسابداری شماره 16 - آثار تغییر در نرخ ارز (تجدید نظر شده 1391 و اصلاح شده 1392)
17استاندارد حسابداری شماره 17 - داراييهاي نامشهود (تجديد نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)
18استاندارد حسابداری شماره 18 - صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي( تجديدنظر شده 1384- از سال 1400 استاندارد حسابداری شماره 39 جایگزین این استاندارد می گردد.)
19استاندارد حسابداری شماره 19 - ترکیبهای تجاری (اصلاح شده 1384 - از سال 1400 استاندارد حسابداری شماره 38 جایگزین این استاندارد می گردد.)
20‌استاندارد حسابداری شماره 20 - سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته - تجديدنظر شده 1389
21استاندارد حسابداری شماره 21 - حسابداري‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)
22استاندارد حسابداری شماره 22 - گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)
23استاندارد حسابداری شماره 23 - حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ (اصلاح شده 1389 - از سال 1400 استاندارد حسابداری شماره 40 جایگزین این استاندارد می گردد.)
24استاندارد حسابداری شماره 24 - گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري
25استاندارد حسابداری شماره 25 - گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف
26استاندارد حسابداری شماره 26 - فعاليتهاي‌ كشاورزي
27استاندارد حسابداری شماره 27 - طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي
28استاندارد حسابداری شماره 28 - فعاليتهاى بيمه عمومى
29استاندارد حسابداری شماره 29 - فعاليتهاي ساخت املاک(اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)
30استاندارد حسابداری شماره 30 - سود هر سهم
31استاندارد حسابداری شماره 31 - داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
32استاندارد حسابداری شماره 32 - كاهش ارزش داراييها
33استاندارد حسابداری شماره 33 - مزایای بازنشستگی کارکنان
34استاندارد حسابداری شماره 34 - رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات
35استاندارد حسابداری شماره 35 - مالیات بر درآمد
36استاندارد حسابداری شماره 36 - ابزارهای مالی_ ارائه
37استاندارد حسابداری شماره 37 - ابزارهای مالی_ افشا
38استاندارد حسابداری شماره 38 - ترکیبهای تجاری (مصوب ۱۳۹۸)
39استاندارد حسابداری شماره 39 - صورتهای مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸)
40استاندارد حسابداری شماره 40 - مشارکتها (مصوب ۱۳۹۸)
41استاندارد حسابداری شماره 41- افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸)

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

استانداردهای حسابداری استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری

حسابدار حرفه ای در اصفهان،حسابداری در اصفهان،حسابدار در اصفهان،مشاور حسابداری در اصفهان،حسابدار خبره در اصفهان،حسابدار مستقل در اصفهان

ثبت نام