بخشنامه 200/1401/13 مورخ 1401/02/28محاسبه بودجه مورد نیاز

بخشنامه 200/1401/13 مورخ 1401/02/28

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۱ با توجه به جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مقرر می دارد:

  1.  با توجه  به جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب،هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخ های زیر مشمول مالیات می باشد:
  2. تا مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672.000.000) ریال، معاف از مالیات (معافیت موضوع ماده 84 قانون)
  3. نسبت به مازاد ششصدو هفتاد و دو میلیون (672.000.000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1.800.000.000) ریال،ده درصد(10%)
  4. نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1.800.000.000) ریال تا سه میلیارد (3.000.000.000) ریال پانزده درصد (15%)
  5. نسبت به مازاد سه میلیارد (3.000.000.000) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (4.200.000.000) ریال بیست درصد (20%)
  6. نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون(4.200.000.000) ریال به بالا سی درصد (30%)
  7. با توجه به استثنای عیدی پایان سال از نرخ های مذکور در جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های قانونی از جمله معافیت موضوع بند (10) ماده 91  قانون مالیاتهای مستقیم، طبق مقررات قسمت اخیر ماده 85 قانون اخیر الذکرمشمول مالیات می باشد.
  8.  کلیه پرداخت های نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام می‌شود، پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین (به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ های مقرر در جز (5) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشمول مالیات می باشد.
  9. حق التحقیق پژوهش، و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دارای شرایط صدر تبصره (2) ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم به نرخ مقرر در قسمت اخیر تبصره مذکور (به نرخ 5 درصد) مشمول مالیات می باشد.

این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 200/1400/7 مورخ 1401/02/10 می شود.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

مالیات بر درآمد حقوق کارکنان در ردیف قانون مالیات مستقیم قرار دارد و با نسبت خاصی از درآمد شخصی تعیین می شود.

شما می توانید برای اطلاع کامل از قوانین و بخشنامه های مالیاتی با مشاوران همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید تا در اسرع وقت برای راهنمایی با شما تماس بگیرند.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012