بخشنامه شماره 212/12565/ص مورخ 1402/07/15
مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140231390001576541 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب جزء (و) بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌ شود.

خلاصه پیام رای:

* وفق جزء (و) بند 1 بخشنامه موضوع شکایت، ناظر بر  تبصره 10 ماده (53) ق.م.م، در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، [با اتخاذ ملاک از ماده 74 قانون یادشده] چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مذکور مکلف است وفق ماده 80 قانون یاد شده، ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد و تبصره ماده (110) قانون یادشده نیز رافع این تکلیف خاص نیست.

* شاکی مدعی است که مفاد جزء مذکور از بخشنامه موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا ماده (74) ق.م.م الزاما درباره همه واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده فوق الذکر صدق نمی‌کند و با عنایت به تبصره ذیل ماده (110) قانون مذکور، شرکت‌های موصوف بابت درآمد حاصل از انتقال واحدهای مسکونی مذکور صرفا مکلف‌اند ضمن ارائه اظهارنامه‌ای که حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی تسلیم می‌نمایند مالیات متعلق را با همان اظهارنامه پرداخت کنند.

* به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه تبصره 10 ماده (53) ق.م.م موضوعا از مفاد ماده (74) قانون مذکور خارج بوده و مفاد ماده (80) قانون مذکور حاکم بر مفاد تبصره 10 ماده (53) قانون یاد شده است; بنابراین مشمولین تبصره اخیرالذکر (سازندگان مسکن) مکلف هستند اظهارنامه خود را در تیرماه سال بعد ارائه و مالیات نقل و انتقال واحدهای مسکونی موصوف را همراه با همان اظهارنامه و با ماخذ سال تصرف، محاسبه و پرداخت نمایند.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

برای دانلود دادنامه شماره 140231390001576541 اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012