پیام مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز

 به نام خالق خلاقیت
مرکزمالی، اقتصادی همت تراز، براساس باورهای دینی و انسانی و در راستای ارتقاء و اشاعه توانمندی‌های مجموعه، در سطح ملی، افتخار دارد، تا مرجع تصمیمات سازمانی و زیر بنایی خود را بر اساس اصول دوازده‌گانه زیر پایه‌گذاری نماید. این اصول عبارتند از :

• حفظ اسرار مدیریتی و تجاری سازمانها و امانت‌داری
• شفافیت و نظم در کار
• احترام و اعتماد متقابل
• مسئولیت و پاسخگوئی
• شایسته‌سالاری و به کارگیری مهارت و تخصص
• تعالی سازمانی در سطح ملی
• اتحاد، تعهد و وفاداری
• عدم سوء‌استفاده از موقعیت شغلی
• تکریم و مشتری‌ مداری
• چابکی، تلاش و کوشش
• خلاقیت و پشتکار در کل ساختار
• رعایت اخلاق و صداقت و حفظ اعتبار

نگاه ما در مرکزمالی، اقتصادی همت تراز ، نسبت به ارائه خدمات به مشتریان، مبتنی بر دانش روز، نوآوری و فراتر از نیاز مشتری و بر اساس درک بهتر از نیازهای اوست، لذا با بازنگری مستمر در نگرش‌ها و عملکردمان، بیش از پیش مصمم و متعهد هستیم تا بالاترین کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان را، از آن خود نماییم.
ما معتقدیم، موفقیت‌مان در گرو موفقیت همه کسانی است که با ما همکاری می‌کنند و به نوعی در ارتباط با مجموعه همت تراز هستند، از این رو، در پی ایجاد فضایی در کسب و کار هستیم، تا مشتری، همکار، خانواده آنها، سرمایه‌گذار، تامین‌کننده و نهادهای اجتماعی و اقتصادی، همکاری با ما را یک موفقیت و افتخار، تلقی نموده و علاقمند به ایجاد رابطه همکاری و پیوندی پایدار و مستحکم با همت ، باشند.
امید است، حرکت و گام‌های استوار مجموعه، که از دیروز شروع شده و امروز به اینجا رسیده و قرار است، فردا ما را به نتایج درخشان و برجسته برای خانواده بزرگ همت تراز در حوزه کسب و کار، در سطح ملی برساند، باعث کسب افتخارات مجموعه در سطوح بالاتر گردد و کشور عزیزمان ایران را به سوی سرآمدی رهنمون سازد.

ثبت نام