۲۳۰/۳۰۸۴۷/د در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
حق تمبر صدور پروانه کسب و کار برای اتحادیه ها به صورت الکترونیکی صادر می گردد.

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

مالیات حق تمبر چیست؟

در تیر ماه سال 1394 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد و بر اساس آن نیز برخی از قوانین مربوط به نظام مالیاتی کشور در تمامی بخش‌ها اصلاح شد. همانطور که اشاره کردیم آشنایی مؤدیان مالیاتی به این تغییرات و همچنین تسلط بر بخش‌ها و بندهای مختلف این قانون، امری ضروری است. 

حق تمبر مالیاتی از انواع مالیات‌های مستقیم بوده که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر مدارک، اسناد و اوارق و در اصل به منظور به رسمیت شناختن یا لازم‌الاجرا کردن آن‌ها، از متقاضی دریافت می‌گردد. در قانون مالیات‌های مستقیم، مفاد مالیات بر حق تمبر شامل مواد 44 تا 51 است. در ادامه مفاد این قانون به تفصیل ارائه شده است.

در انتهای مقاله نیز چندین نمونه برای آشنایی با شیوه محاسبه مالیات حق تمبر آمده است که با کمک آن‌ها براحتی می‌توانید مالیات حق تمبر در شرایط مختلف را محاسبه کنید.

ماده 44 حق تمبر چک بانکی

طبق این ماده از هر برگ چکی که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود، در زمان چاپ 200 ریال حق تمبر اخذ می‌گردد.

ماده 45 اوراق مشمول حق تمبر

از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن‌ها و معادل نیم در هزار، حق تمبر اخذ می‌گردد:

– برات
– فته طلب یا سفته

تبصره: حق تمبر مالیاتی مقرر در این ماده بابت کمتر از 1000 (یک هزار) ریال معادل حق تمبر 1000 (یک هزار) ریال خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012