پاسخ به پرسش های فنی شماره 131مسئولیت های مهم حسابرس برای کسب و کار

پرسش:

طبق بند 29- ب استاندارد حسابداری 16، تفاوت های تسعیر ارزی ناشی از کاهش شدید ارزش ريال، با رعایت معیارهای مندرج در بند یاد شده، به بهای تمام شده دارایی مربوط منظور می گردد. چنانچه بدهی های ارزی شامل مخارج تامین مالی بعد از تاریخ شروع بهره برداری از دارایی باشد، آیا الزام بند مزبور در خصوص این بدهی ها کاربرد دارد؟

پاسخ:

با توجه به صراحت بند 29- ب، صرفاً تفاوت تسعیر بدهی های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی ها، با رعایت معیارهای مربوط، قابل احتساب در بهای تمام شده می باشد. از این رو، منظور از بدهی های ارزی در این بند، صرفاً مواردی است که بدهی ( شامل اصل تسهیلات و مخارج تامین مالی مربوط)، به طرفیت دارایی در جریان تحصیل یا ساخت در حساب ها شناسایی شده است. بنابراین،  تفاوت تسعیر بدهی های ارزی شناسایی شده به طرفیت هزینه های مالی، باید طبق استانداردهای حسابداری مربوط به عنوان سود یا زیان تسعیر ارز در صورت سود و زیان دوره شناسایی شود.

برای دانلود این پرسش وپاسخ اینجا کلیک کنید.

 

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012