پاسخ به پرسش های فنی شماره 130مفاصا حساب مالیاتی

پرسش:

در راستای اجرای جزء پ بند 2 ماده 6 مصوبه شماره 88360/ت59883 هـ هیات محترم وزیران به تاریخ 26 مرداد 1401 تحت عنوان “آئین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد” و استاندارد حسابداری 17 دارایی های نامشهود ، چه مخارجی قابل احتساب در بهای تمام شده دارایی های نامشهود تحصیل شده یا ایجاد شده در شرکت های دانش بنیان است و چه مواردی را می توان  به عنوان مصادیق بند 44 استاندارد یاد شده در نظر گرفت؟

پاسخ:

1- به موجب استاندارد حسابداری 17 دارایی های نامشهود، به منظور ارزیابی اینکه یک دارایی نامشهود ایجاد شده داخلی حائز معیارهای شناخت است، واحد تجاری ایجاد دارایی را در دو گروه مرحله تحقیق و مرحله توسعه طبقه بندی می کند. مخارج تحقیق که در مرحله تحقیقاتی یک پروژه داخلی واقع می شود، به دلیل اینکه وجود دارایی نامشهودی که منافع اقتصادی آتی ایجاد خواهد کرد را نمی توان اثبات کرد، در هنگام وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود. مخارج توسعه یا مخارجی که در مرحله توسعه یک پروژه داخلی واقع می گردد تنها در صورت اثبات تمام شرایط مندرج در بند 44 استاندارد حسابداری 17 به عنوان دارایی نامشهود شناسایی می شود.

2- با توجه به شروط مطرح شده برای شناسایی دارایی نامشهود، موارد زیر می تواند به عنوان نمونه شواهد و مدارک بند 44 استاندارد یاد شده محسوب شود:

برای دانلود این پرسش وپاسخ اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012