پاسخ به پرسش های فنی شماره 128
پاسخ به پرسش های فنی شماره 128پرسش:

با توجه به بند ۵ استاندارد حسابرسی ۷۰۱ اطلاع‌رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل، هرگاه شرکت اصلی، پذیرفته شده در بورس باشد لیکن واحدهای فرعی آن پذیرفته شده در بورس نباشند، راهکار حسابرس شرکت اصلی در خصوص شناسایی مسائل عمده حسابرسی گروه در گزارش تلفیقی چگونه است؟

پاسخ:

اگر چه وفق بند 5 استاندارد حسابرسی ۷۰۱، حسابرسان مستقل شرکت های پذیرفته شده در بورس، ملزم به اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرسی خود بوده و حسابرسان مستقل شرکتهای فرعی پذیرفته نشده در بورس چنین الزامی ندارند، لیکن در راستای الزام اشاره شده، اظهار نظر حسابرس گروه نسبت به صورتهای مالی تلفیقی باید دربرگیرنده مسائل عمده گروه باشد. لذا حسابرس گروه ناگریز از کسب مسائل عمده حسابرسی از حسابرسان شرکتهای فرعی است. به عنوان یک راهکار عملی، با توجه به بندهای ۴۰ و ۴۱ استاندارد حسابرسی ۶۰۰ ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه (شامل کار حسابرسان بخش)، حسابرسان شرکتهای فرعی باید مسائل عمده حسابرسی را در چارچوب شکل و محتوای درخواستی تیم حسابرسی گروه، در اختیار ایشان قرار دهند.

برای دانلود این پرسش و پاسخ اینجا کلیک کنید.

 

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012