پاسخ به پرسش های فنی شماره 127
پرسش:

باتوجه به بندهای 22-ب و27-ب استانداردهای حسابداری 20 و 39 به ترتیب “سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته ومشارکتهای خاص” و “صورتهای مالی تلفیقی”، درصورت تبدیل (وضعیت) سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار از فرعی به وابسته و مشارکت خاص و یا تبدیل سرمایه گذاری از وابسته و مشارکت خاص به دارایی مالی، آیا واحدتجاری سرمایه گذار باید منافع باقیمانده دراین سرمایه گذاریها را تنها در صورتهای مالی تلفیقی ومجموعه، به ارزش منصفانه اندازه گیری کند یا این امر به صورتهای مالی جداگانه یا منفرد  نیز تسری می یابد؟

پاسخ:

به موجب بند های یادشده دراستانداردهای حسابداری 20و39، هرگونه سرمایه گذاری باقیمانده درواحد تجاری فرعی پیشین و یا واحد تجاری وابسته و مشارکت خاص پیشین تنها درصورتهای مالی تلفیقی و مجموعه به ارزش منصفانه در زمان از دست دادن کنترل واحد تجاری فرعی و یا تبدیل وضعیت سرمایه گذاری در واحد تجاری وابسته و مشارکت خاص به دارایی مالی گزارش می شود.

به عبارت دیگر منافع باقیمانده سرمایه گذار در واحدهای تجاری سرمایه پذیر در موارد یادشده، در صورتهای مالی جداگانه یا منفرد شرکت سرمایه گذارکماکان بر اساس رویه قبلی، اندازه گیری و گزارش می شود.

برای دانلود این پرسش وپاسخ اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012