پاسخ به پرسش های فنی شماره 126
پرسش:

آیا شرکت هایی که باتوجه به اختیارتبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود نموده اند،به منظورتداوم استفاده از معافیت مالیاتی مربوط، موظف به رعایت تناوب تجدید ارزیابی وفق بند33 استاندارد حسابداری 11 دارایی های ثابت مشهود می باشند؟

پاسخ:

شرکتهایی که باتوجه به اختیارتبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود نموده اند، صرف نظر از انتقال یاعدم انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه دراجرای ماده 14 قانون حداکثراستفادهازتوان تولیدی وخدماتی کشور وحمایت ازکالای ایرانی مصوب 1398، به منظورتداوم استقاده ازمعافیت مالیاتی مربوط، موظف به رعایت تناوب تجدید ارزیابی وفق بند 33 استاندارد حسابداری 11 دارایی های ثابت مشهود و برگ پاسخ به پرسش های فنی 124 مورخ 23 اسفند 1400 کمیته  فنی باشند. به این ترتیب، تعیین بازه زمانی 5 ساله برای  انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه طبق ماده 14 قانون حداکثراستفاده ازتوان تولیدی و خدماتی  کشور و حمایت از کالای ایرانی، مجوزی برای عدم رعایت تناوب تجدید ارزیابی فراهم نمی کند.

برای دانلود این پرسش وپاسخ اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012