پاسخ به پرسش های فنی شماره 125کاربرد حسابداری مالیاتی

پاسخ به پرسش های فنی شماره 125

در مواردی که یک واحد تجاری برای اولین بار به دلیل تحصیل یک واحد تجاری فرعی، صورتهای مالی تلفیقی گروه تهیه می‌کند، آیا ارائه اقلام مقایسه ای در صورتهای مالی تلفیقی در شرایطی که در سال قبل گروه وجود نداشته الزامی است؟

به موجب بند های(21-2 )و (26-2)مفاهیم نظری گزارشگری مالی و بند های 36 و 37 استاندارد حسابداری ۱ ارائه صورتهای مالی، استفاده‌کنندگان صورتهای مالی باید بتوانند صورتهای مالی واحد تجاری را طی زمان جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مقایسه نمایند، بنابراین ارائه اطلاعات مقایسه ای برای حداقل یک دوره مالی قبل مشتمل بر حداقل، دو صورت وضعیت مالی، دو صورت سود و زیان، دو صورت سود و زیان جامع، دو صورت جریان های نقدی و دو صورت  تغییرات در حقوق مالکانه، و یادداشتهای توضیحی مربوط، ضرورت دارد. بر این اساس ارائه اطلاعات مقایسه ای طبق صورت‌های مالی منفرد واحد تجاری اصلی در دوره مالی قبل، در صورتهای مالی تلفیقی گروه ضروری است. این موضوع باید به نحو مناسب در یادداشت های توضیحی افشار شود.

برای دانلود این پرسش وپاسخ اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012