پاسخ به پرسش های فنی شماره 124محاسبه مالیاتی

پاسخ به پرسش های فنی شماره 124

پرسش:

چنانچه ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده تفاوت بااهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، بدون توجه به فواصل زمانی منظم (دوره تناوب ۳ یا ۵ سال) تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد؟

پاسخ:

با توجه به بند ۳۳ استاندارد حسابداری ۱۱ دارایی‌های ثابت مشهود”چنانچه ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. به موجب این استاندارد در شرایط کنونی این تفاوت معمولاً در دوره تناوب 3 یا 5 ساله ایجاد می‌شود.

 به منظور یکنواختی در نحوه اعمال بند ۳۳ استاندارد حسابداری فوق، با توجه به شرایط فعلی به نظر این کمیته تفاوت بااهمیت، هنگامی روی می‌دهد که تفاوت تجمعی در دوره تناوب، حداقل به 100  درصد برسد. بر این اساس در شرایطی که پیش‌بینی شود تفاوت تجمعی در دوره تناوب کوتاه تری به نصاب مذکور برسد، تجدید ارزیابی بعدی و در نتیجه تغییر دوره تناوب ضرورت دارد.

برای دانلود این پریسش وپاسخ اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012