پاسخ به پرسش های فنی شماره 119
آیا افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، منجر به تغییر در منابع مي شود تا بتوان آن را در تعيين ميانگين موزون تعداد سهام عادی از تاريخ افزايش سرمايه در نظر گرفت؟

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی