پاسخ به پرسش های فنی شماره 118مهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

 مانده حساب هایی که به موجب برگهاي پاسخ به پرسش‌های فنی ۹۷ و۱۱۴ و ۱۱۵، که در بخش حقوق مالكانه صورتهاي مالي تلفيقي شناسايي و به مالكان واحد تجاري اصلي منتسب شده است، آیا هنگام تعیین حداکثر سود قابل تقسیم شرکت اصلی می‌تواند ملاک محاسبه قرار گیرد؟

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012