پاسخ به پرسش های فنی شماره 118مهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

 مانده حساب هایی که به موجب برگهاي پاسخ به پرسش‌های فنی ۹۷ و۱۱۴ و ۱۱۵، که در بخش حقوق مالكانه صورتهاي مالي تلفيقي شناسايي و به مالكان واحد تجاري اصلي منتسب شده است، آیا هنگام تعیین حداکثر سود قابل تقسیم شرکت اصلی می‌تواند ملاک محاسبه قرار گیرد؟

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی