پاسخ به پرسش های فنی شماره 116مقررات معاملات فصلی با رویکرد کاربردی

نحوه انعکاس آثار ناشی از خرید بخشی از سهام شرکت فرعی توسط شرکت اصلی، در شرایطی كه كنترل شركت اصلي بر شرکت فرعی وجود دارد، در صورتهاي مالي تلفيقي گروه چگونه است؟

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012