پاسخ به پرسش های فنی شماره 113مهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

نحوه برخورد با تفاوت تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های پولی به شرح مندرج در بند ۴۷ استاندارد ياد شده كه ناشی از معاملات درون گروهی است چگونه است؟

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012