پاسخ به پرسش های فنی شماره 112مهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت از دارایی‌های غیرجاری به دارایی‌های جاری مشمول کدام استاندارد حسابداری است؟

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی