پاسخ به پرسش های فنی شماره 111
با توجه به تحصیل دارایی‌ها در قبال بدهی‌های مستقیم در زمره معاملات غیر نقد تلقی شده است،  پاسخ به پرسش‌های فنی ۸۴  در این خصوص، به قوت خود باقی است؟

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012