پاسخ به پرسش های فنی شماره 110مهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

باتوجه به تغییرات استاندارد حسابداری تغییرات بندهای مقدمه و اظهارنظر در دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012