پاسخ به پرسش های فنی شماره 105گزارشگری صورت‌های مالی

نحوه گزارشگری صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای در صورتی که یک رویه حسابداری با تسری به گذشته بکار گرفته شود یا اقلام صورت‌های مالی با تسری به گذشته تجدید ارائه شود و یا اقلام صورت‌های مالی تجدید طبقه بندی گردد، چگونه است؟

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012