پاسخ به پرسش های فنی شماره 104تفاوت سود قطعی اوراق مشارکت

در مواردي که پرداخت تفاوت سود قطعی اوراق مشارکت با سودهاي علي‌الحساب پرداختي/ پرداختنی، به تاریخ سررسید اوراق (به عنوان مثال در پایان دوره چهار ساله) موكول شده باشد، در این صورت چنانچه سود قطعی محاسبه شده در پایان هر دوره مالی بیش از علی‌الحساب پرداختی/ پرداختنی ناشر باشد، آیا ناشر اوراق مي‌تواند به‌دليل نامشخص بودن نتايج عملكرد طرح در دوره‌هاي آتي، شناسائي اين تفاوت را تا سررسید اوراق (پایان سال چهارم) به تعویق اندازد؟

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

مجوزها authorizition
09140405012