نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقیمالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

در این مقاله از مرکز مالی اقتصادی همت تراز که در زمینه های خدمات مالیاتی از جمله : تهیه صورت های مالی شرکت ها، پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، دفاع از پرونده های مالیاتی و کاهش مالیات، تهیه صورت های مالی شرکت ها، مالیات بر ارزش افزوده فعالیت می کنند که در این مقاله به نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقیمی پردازیم:

یکی از اهداف واحدهای اقتصادی کسب درآمد است. اما چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد برای واحدهای مختلف بر اساس اشخاص و انواع درآمد متفاوت است .

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات مستقیم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بیست و پنج درصد (%25) است. که این نرخ  با اعمال نرخ مزبور در درآمد مشمول مالیات، میزان مالیات مشخص خواهد شد. ليكن در خصوص درآمد هایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم دارای نرخ جداگانه می باشد، در محاسبه مالیات، نرخ های مذکور اعمال خواهد شد، به عنوان نمونه نرخ های مالیات نقل و انتقال املاک، سرقفلی، سهام و حق تقدم سهام شرکت ها و درآمد اتفاقی.

نکته ای که برای ارائه خدمات مالیاتی به اشخاص حقوقی باید به آن توجه کرد این است که به استناد بخشنامه شماره 158/97/230 مورخ 1397/11/24، نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی در مورد اشخاص حقوقی نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات مستقیم می باشد.

ماده 105 قانون مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 

جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به نرخ 25% خواهند بود. این ماده از مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مستثنی می باشد.

تبصره 1 :

در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها، مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

تبصره 2 :

اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان و اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمد هایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند، طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره 3 :

در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلاً پرداخت شده است، با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد. سپس اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

تبصره 4 :

اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5 :

در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6 :

درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول 25% تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

تبصره 7 :به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد  ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده، نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

شما می توانید با مشاورین همت تراز یکی از بهترین موسسه حسابداری در اصفهان  تماس گرفته تا با ارائه  خدمات حسابداری در اصفهان شما را همراهی نمایند. 

ماده 143 قانون مالیات های مستقیم

به استناد ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌ های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌ رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌ شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌ شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده‌ اند با تایید سازمان بخشوده می‌ شود.

نتیجه گیری

 مالیات بر درآمد شرکت های تجاری که در ایران ثبت می شوند، موضوع بسیار مهمی است که  عدم توجه به آن می تواند مانع از رشد یک کسب و کار یا شرکت شود. از همین رو بهتر است تا شرکت ها با نحوه محاسبه نرخ و مبلغ مالیات شرکت و تنظیم اظهارنامه های مرتبط آشنا بوده و امور حقوقی خود را به صورت دقیق و منظم پیگیری کنند. کارشناسان مرکز مالی اقتصادی همت تراز آماده ارائه خدمات و مشاوره مالی و مالیاتی و امور مرتبط به متقاضیان می باشند.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012