نحوه انتخاب اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1399
نحوه انتخاب اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1399 بارگذاری شده در سامانه سنیم برای حسابرسی مالیاتی و قرارگیری مودی در انباره حسابرسی اعلام شد.

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی