نامه 268/37812/د مورخ 1402/06/08چگونه شناسه کالا و خدمت دریافت کنیم؟

 

 بسمه تعالی

مدیر کل محترم امور مالیاتی………..

موضوع: اطلاعیه شماره 11 محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه

نظر به سوالات و مکاتبات متعدد معدیان و ادارات کل در رابطه با حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به استحضار می‌رساند بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون موصوف و با عنایت به لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در جلسه مورخ ۲۶/ ۰۴/ ۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و ادامه روند و ابلاغ آن منوط به تایید شورای نگهبان می باشد نحوه محاسبه حد مجاز اولیه و افزایش آن به شرح ذیل محاسبه و در سامانه اعمال می‌گردد:

محاسبه حد مجاز اولیه:

-1یک روز قبل از شروع دوره مالیاتی فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده از طریق سرویس‌های مرتبط فراخوانی می‌گردد.

-2 با عنایت به ماده ۹ لایحه تسهیل در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی ۵ برابر فروش موصوف به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی قابل نمایش خواهد بود در صورتی که مالیات مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده ۵ برابر حد مجاز فروش محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می‌شود

-3 برای مودیان واحدهای جدید التاسیس واحدهایی که فاقد سابقه مالیاتی باشند و مودیانی که فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل آنان که مالیات آن را به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت نموده لیکن این فروش ابرازی کمتر است معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم باشد ۵ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی نمایش داده می‌شود.

درخواست افزایش حد مجاز:

۱_صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز تعیین گردیده برای کلیه مودیان،منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه با تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.

2-تدابیر لازم جهت افزایش حد مجاز در فرایند ماده ۶ در سامانه مودیان پیش بینی گردیده است لیکن تا پیاده سازی کامل این بخش در کارپوشه شایسته است ادارات کل در صورت ادعای مودیان مبنی بر اخطار پر شدن حد مجاز و یا درخواست افزایش سقف مورد نظر ضمن اخذ مدارک و مستندات اقدامات به شرح ذیل را ملحوظ نمایند:

الف) درخواست رفع اخطار پیام پر شدن حد مجاز و عدم تخصیص اعتبار صرفاً از طریق شخص صادر کننده صورت حساب الکترونیکی فروشندگی کالا خدمات مطرح گردد نه از سوی خریدار خریدار در صورت مواجه شدن با پیام مورد اشاره در زمان واکنش به صورت حساب در صورت تمایل و به جهت تخصیص اعتبار به صورت حساب با شرایط عبور از حد مجاز ماده ۶ می توانند نسبت به رد صورت حساب اقدام نماید فروشنده پس از افزایش حد مجاز در ابتدا می‌بایست صورتحساب رد شده توسط خریدار را ابطال نموده و سپس نسبت به صدور صورت حساب جدید دارای اعتبار مالیاتی اقدام نماید

ب) فروش مشمول مالیات ابرازی دوره مشابه سال قبل مودی و مالیات پرداخت یا ترتیب پرداخت شده متناظر آن بررسی گردد و در صورت داشتن بدهی ابتدا اقدامات لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی صورت پذیرد تا مودی از سقف حد مجاز تعیین شده در قانون برخوردار گردد.

ج) سپس در صورت رعایت بند ب اطلاعیه و درخواست افزایش حد مجاز می‌بایست درخواست مکتوب مودی مبنی بر ابراز فروش بیشتر از سقف تعیین شده از مودی اخذ و با توجه به فعالیت مودی با اعمال نرخ ارزش افزوده ماده ۷ و ماده ۲۶ قانون دائمی ارزش افزوده بر فروش درخواست شده اقدامات متناسب با پرداخت صدور شناسه پرداخت ترتیب پرداخت یا ارائه تضامین پرداخت صورت پذیرد

د) نتیجه اقدامات بند ج به همراه مدارک و مستندات به معاونت فناوری‌های مالیاتی ارسال گردد تا اقدامات لازم جهت افزایش حد مجاز در کارپوشه مودی انجام پذیرد.

شایان ذکر است پس از پیاده سازی بخش مورد نظر در سامانه مودیان فرایند درخواست و پرداخت مالیات متعلقه و با ثبت درخواست مودی در کارپوشه خود و از طریق سامانه مودیان انجام خواهد گرفت.

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012