نامه 235/39452/د مورخ 1400/07/08
نامه 235/39452/د مورخ 1400/07/08

در خصوص مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مدعی نگهداری و عدم فروش سکه های دریافتی در سال 1397 می باشند، به استحضار می رساند.

برای دریافت نامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی