نامه 230/18493/ص مورخ 1400/12/09
نامه 230/18493/ص مورخ 1400/12/09

نحوه اعتراض مودیان مالیاتی به برگ تشخیص/ مطالبه/استرداد مالیات براساس آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم اعلام شد.

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی