بخشنامه شماره 210/39436/ د مورخ 1402/06/13وظایف مشاور مالیاتی چیست؟

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 91928/ت61519هـ مورخ 1402/05/28 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 کل کشور با تأکید بر بند (3) و تبصره (2) ماده (2)، بند (1) و تبصره (1) ماده (3)، بند (2) ماده (4)، بند (1) و تبصره (2) و بند (2) ماده (5)، ماده (7) و بند (4) ماده (16) آن، برای اطلاع، بهره‌برداری و اجرا ارسال می ‌شود.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

برای دانلودتصویب نامه شماره 9192861519هـ اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012