نامه 210/14707/ص مورخ 1401/07/17
بسمه تعالی

مدیران کل محترم امور مالیاتی

با سلام و احترام

تصویر دادنامه شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30هیاًت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق بخشنامه شماره 177/97/200 مورخ 1397/12/28سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار  یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه، برای رعایت مفاد راًی مذکور، به پیوست ارسال می شود.

لازم به ذکر است با عنایت به مغایرت دادنامه فوق الذکر با مفاد دادنامه های شماره 9909970905821636 مورخ 1399/11/07و شماره 273 -140009970905810272 مورخ 1400/02/28هیاًت عمومی دیوان عدالت اداری، در راستای اجرای ماده (91) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از رئیس محترم دیوان عدالت ادرای درخواست شد که با طرح مجدد دادنامه شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30در هیاًت مذکور، موجبات رسیدگی مجدد به موضوع فراهم شود. درخواست مذکور منتهی به صدور دادنامه شماره 140109970905811180 مورخ 1401/06/29هیاٌت مذکور شد. به موجب مفاد دادنامه اخیرالذکر ، حکم به صحیح بودن دادنامه شماره  140009970905812552 مورخ 1400/09/30هیاًت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردید و دادنامه های شماره  909970905821636  مورخ 07/11/1399 و شماره 273-140009970905810272 مورخ 1400/02/28هیاًت مذکور، نقض و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند (2) و قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره  177/97/200 مورخ 1397/12/28سازمان امور مالیاتی کشور ، مورد تایید قرار گرفته است.

—————————————-توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————————–

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

 

      برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012