نامه 130/2134/د مورخ 1400/09/17
نامه 130/2134/د مورخ 1400/09/17

در صورتیکه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مساحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را  کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند، علاوه بر جبران خسارت وارده، متخلف به مجازات اداری حداقل 3 ماه  و حداکثر 5سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

عباس بهزاد

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی