نامه شماره 84380 مورخ 1402/05/14
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02

بندهای (1)،(3-1)،(2-3) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شرح زیر اصلاح و بند (7) آن موضوع اصلاحیه شماره 164629 مورخ 1400/10/11 کان لم یکن تلقی میشود.

1-کلیه مؤدیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه /استرداد صادره،چنانچه نسبت به هریک از آنها معترض باشند، میبایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی ذی ربط تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. ضمناً مؤدیان میتوانند در موعد مقرر قانونی یاد شده ، درخواست خود را به صورت الکترونیکی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ارسال نمایند.این اقدام مؤدیان به منزله ثبت درخواست مکتوب آن ها در موعد مقرر برای رسیدگی مجدد خواهد بود. همچنین مؤدیان می توانند هم زمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع موضوع بند (3) ماده 244 قانون مالیات های مستقیم را به عنوان نماینده خود برای شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی نمایند.

 3-1- در مواردی که نظر مسؤل / مسؤلان مربوط دائر بر عدم پذیرش اعتراض مؤدی و یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه / استرداد باشد،  می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مؤعدی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم اعلام نظر مؤدی نمی باشد مگر اینکه نظر مسئول/ مسئولان مربوط در خصوص عدم پذیرش اعتراض، مورد قبول مؤدی قرار گیرد که در این حالت می بایست در موارد برگزاری جلسات حضوری با مؤدی مراتب پذیرش وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری شود و در موارد برگزاری جلسات بدون حضور مؤدی ، اعلام قبولی وی در بازه زمانی اجرای ماده 238 قانون از طریق سامانه اعلام شود. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از مأخذ مندرج در برگ تشخیص/ مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مؤدی ابلاغ خواهد شد.

2-3- در صورت برگزاری جلسه حضوری با مؤدی چناچه  نظر مسئول/ مسئولان مربوط تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات باشد، می بایست ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش مؤدی را از وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری نمایند. در  مواردی که جلسه رسیدگی مجدد  بدون حضور مؤدی برگزار می شود، مسئول/ مسئولان مربوط می بایستی نتیجه رسیدگی مجدد انجام شده را در سامانه ثبت و از طریق ارسال پیامک به اطلاع مؤدی برسانند تا مؤدی مزبور مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود را نسبت به درآمد / مأخذ مشمول مالیات ناشی از نتیجه رسیدگی مجدد مضبوط در سامانه ثبت و حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده 238 قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند.عدم اظهار نظر مودی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی خواهد بود.

مفاد این دستورالعمل از تاریخ رای دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140109970905811051 مورخ 1401/16/12 برای مؤدیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد.

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.          

 

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012