نامه شماره 60433/130637 مورخ 1401/07/24قانون پایانه های فروشگاهی

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

 جناب آقای دکتر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه “الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان” که به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور در جلسه 1401/07/10 هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.

   سید ابراهیم رئیسی

                                                                                                                                                  رییس جمهور

 رونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، شورای نگهبان، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی رییس جمهور، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت.

مقدمه توجیهی:

با عنایت به اینکه اجرای تکلیف مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب 1398-مبنی بر راه اندازی سامانه مودیان جهت ثبت نام  و عضویت مشمولان و همچنین ارائه کارپوشه اختصاصی منجر به افزایش (20) برابری تعداد مودیان می شود، لذا به منظور تدریجی نمودن ارائه صورت حساب های الکترونیکی توسط مودیان بزرگ و سپس مودیان کوچکتر، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می شود.

“لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان”

ماده واحده- متون زیر به عنوان تبصره های (2) تا (6) به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398-الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (1) تلقی می شود:

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نست به ثبت نام و عضویتکلیه اشخاص مشمول در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه  اختصاصی به آنها اقدام نماید.

تبصره 3_ الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمان بندی زیر انجام می شود:

1-شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ 1401/08/01.

2-شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1401/10/01.

3-اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ1402/01/01

4-صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ 1402/04/01.

5-صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (95) قانون مالیات های مستقیم از تاریخ 1402/07/01.

6-کلیه اشخاص باقی مانده از تاریخ 1402/10/01.

تبصره 4- تاریخ های مذکور در تبصره ها (3) این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت  هر گونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد.

تبصره 5- تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره (3) این ماده، حکم قسمت اخیر ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورت حساب های صادره  خارج از سامانه مودیان تا پایان دوره های  مذکور  پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (97) قانون مالیات های مستقیم قابل پذیرش می باشد.

تبصره 6- تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره (3) این ماده، مفاد ماده (191) قانون مالیات های مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می باشد. آیین نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوتع این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

 

—————————————-توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————————–

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 191

ماده 191[1] تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌ تکالیف مقرر و با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن‌ می‌باشد.

1 . به موجب بند الف ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که از تاریخ 1400/10/13 لازم الاجرا می باشد; ماده 191 در مورد ‏قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است.

      برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012