نامه شماره 268/66123/د مورخ 1400/10/15تجزیه و تحلیل

نامه شماره 268/66123/د مورخ 1400/10/15

بسمه تعالی

مدیران کل محترم امور مالیاتی

مدیران کل محترم ستاد سازمان امور مالیاتی کشور

 موضوع:اطلاع رسانی در خصوص ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان­ بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک در پنجره واحدمالیات

 با سلام و احترام

 همانطور که مستحضر می‌باشید در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی و تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی می باشد. بر این اساس تاکنون اقدامات متعددی توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. لیکن با توجه به اینکه هنوز تعداد زیادی از دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی توسط مودی تعیین تکلیف نشده و حسب قانون بانک مرکزی باید نسبت به غیرفعال سازی آنها اقدام نماید، مرکز  تنظیم مقررات با همکاری معاونت فناوری های مالیاتی اقدام به ایجاد یک واسط نرم افزاری در پنجره ملی خدمات مالیاتی نموده است.

در فرآیند مرتبط با این واسطه نرم‌افزاری، مودی از طریق شماره ملی خود وارد پنجره واحد خدمات مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir شده و لیست تمامی پذیرنده های خود را مشاهده می نماید. سپس امکان اتصال هر پذیرنده به پرونده مالیاتی متناظر، درخواست غیرفعالسازی پذیرنده، حذف ثبت نام اضافی ایجاد شده توسط بانک مرکزی و یا ایجاد فعالیت‌ جدید متناسب با پذیرنده را خواهد داشت. با توجه به اینکه این آخرین مهلت مودی جهت تناظر پذیرنده های‌فعال قبلی با پرونده های مالیاتی وی خواهد بود. موجب امتنان می باشد اطلاعات رسانی به مودیان به نحوه شایسته صورت پذیرفته و گزارشی از اقدامات انجام شده به مرکز تنظیم مقررات انعکاس یابد.

——————————توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده 11

ماده 11 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش­های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش ­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره ـ پس از انقضای موعد ( گذشت زمان ) مذکور در این ماده، اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره ­برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند.

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012