نامه شماره 268/66123/د مورخ 1400/10/15
نامه شماره 268/66123/د مورخ 1400/10/15

بسمه تعالی

مدیران کل محترم امور مالیاتی

مدیران کل محترم ستاد سازمان امور مالیاتی کشور

 موضوع: اطلاع رسانی در خصوص ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان­ بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک در پنجره واحد مالیات

 با سلام و احترام

 همانطور که مستحضر می‌باشید در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی و تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی می باشد. بر این اساس تاکنون اقدامات متعددی توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. لیکن با توجه به اینکه هنوز تعداد زیادی از دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی توسط مودی تعیین تکلیف نشده و حسب قانون بانک مرکزی باید نسبت به غیرفعال سازی آنها اقدام نماید، مرکز  تنظیم مقررات با همکاری معاونت فناوری های مالیاتی اقدام به ایجاد یک واسط نرم افزاری در پنجره ملی خدمات مالیاتی نموده است.

 

در فرآیند مرتبط با این واسطه نرم‌افزاری، مودی از طریق شماره ملی خود وارد پنجره واحد خدمات مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir شده و لیست تمامی پذیرنده های خود را مشاهده می نماید. سپس امکان اتصال هر پذیرنده به پرونده مالیاتی متناظر، درخواست غیرفعالسازی پذیرنده، حذف ثبت نام اضافی ایجاد شده توسط بانک مرکزی و یا ایجاد فعالیت‌ جدید متناسب با پذیرنده را خواهد داشت. با توجه به اینکه این آخرین مهلت مودی جهت تناظر پذیرنده های‌فعال قبلی با پرونده های مالیاتی وی خواهد بود. موجب امتنان می باشد اطلاعات رسانی به مودیان به نحوه شایسته صورت پذیرفته و گزارشی از اقدامات انجام شده به مرکز تنظیم مقررات انعکاس یابد.

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی