نامه شماره : 214/11701/ص مورخ 1400/10/15
نامه شماره : 214/11701/ص مورخ 1400/10/15

جناب آقای دکتر نیما غیاثوند

باسلام واحترام

بازگشت به مرقومه جنابعالی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور وارد به شماره (17020) مورخ 1400/10/12مبنی بر برداشت اشتباه واحدهای مالیاتی نسبت به مفاد تبصره (1) ماده (247) ق.م.م و تنظیم فرمی برای ابراز کتبی مبلغ مالیات مورد قبول مودی و در پی آن مشروط نمودن حضور مودی در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی به پرداخت مالیات مورد قبول به اطلاع می‌رساند:

 دادنامه شماره (1326) مورخ (1397/05/23) هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اناطه ارجاع اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول موضوع بند (3) بخشنامه شماره (51076) مورخ 1388/04/27سازمان امور مالیاتی را خلاف مراد و حکم مقنن دانسته و بند (3) بخشنامه اخیرالذکر را به دلیل مغایرت آن با تبصره (1) ماده (247) ماده (167) ق.م.م ابطال نموده است. بنابراین واحدهای اجرایی به هیچ وجه مجاز به مشروط نمودن ارجاع اعتراض مودیان مالیاتی به هیات­های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را به پرداخت مالیات مورد قبول و ثبت شده در فرم اعتراض نبوده و در صورت اعتراض مودی که مطابق مقررات نسبت به رای بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی به عمل آمده است، موظفند پرونده مورد نظر را در اسرع وقت به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارسال و هیات مذکور نیز موظف به طرح پرونده و رسیدگی به اعتراض مودی و نهایتاً صدور رای خواهد بود.

 مقتضی است در صورت عدم رعایت مقررات اخیرالذکر، مراتب را جهت رسیدگی به این مرکز ارسال فرمایید.

 برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی