نامه شماره : 214/11701/ص مورخ 1400/10/15تحلیل

نامه شماره : 214/11701/ص مورخ 1400/10/15

جناب آقای دکتر نیما غیاثوند

باسلام واحترام

بازگشت به مرقومه جنابعالی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور وارد به شماره (17020) مورخ 1400/10/12مبنی بر برداشت اشتباه واحدهای مالیاتی نسبت به مفاد تبصره (1) ماده (247) ق.م.م و تنظیم فرمی برای ابراز کتبی مبلغ مالیات مورد قبول مودی و در پی آن مشروط نمودن حضور مودی در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی به پرداخت مالیات مورد قبول به اطلاع می‌رساند:

 دادنامه شماره (1326) مورخ (1397/05/23) هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اناطه ارجاع اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول موضوع بند (3) بخشنامه شماره (51076) مورخ 1388/04/27سازمان امور مالیاتی را خلاف مراد و حکم مقنن دانسته و بند (3) بخشنامه اخیرالذکر را به دلیل مغایرت آن با تبصره (1) ماده (247) ماده (167) ق.م.م ابطال نموده است. بنابراین واحدهای اجرایی به هیچ وجه مجاز به مشروط نمودن ارجاع اعتراض مودیان مالیاتی به هیات­های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را به پرداخت مالیات مورد قبول و ثبت شده در فرم اعتراض نبوده و در صورت اعتراض مودی که مطابق مقررات نسبت به رای بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی به عمل آمده است، موظفند پرونده مورد نظر را در اسرع وقت به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارسال و هیات مذکور نیز موظف به طرح پرونده و رسیدگی به اعتراض مودی و نهایتاً صدور رای خواهد بود.

 مقتضی است در صورت عدم رعایت مقررات اخیر الذکر، مراتب را جهت رسیدگی به این مرکز ارسال فرمایید.

—————————-توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 247

ماده 247- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده(203) این قانون و تبصره های آن به مودی،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

تبصره 1- مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره 2- نمایندگان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره 3- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره 4- آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده(251) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره 5 – سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره 6 – در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (1%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

 

 

 برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012