نامه شماره 200/9631/ص مورخ 1400/09/06
نامه شماره 200/9631/ص مورخ 1400/09/06

تولید کنندگان و یا عرضه کنندگان باید برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده بر روی بسته بندی کالا های مذکور درج نمایند همچنین دریافت مالیات و عوارض از کالا و خدمات معاف توسط عرضه کنندگان آنها مشمول جریمه ای معادل 2 برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی باشد.

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی