نامه شماره: 200/13581/ص مورخ 1401/06/27
ادارات کل امور مالیاتی

با سلام

با توجه به مصوبه اخیر مراجع قانونی، واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی گمرکی کشور مجاز بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است و از نظر منشا ارز مورد بررسی قرار نمی گیرد.

 اعتبار این مصوبه از تاریخ ابلاغ (1401/06/02) تا پایان شهریور ماه سال1402 می باشد.

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

آیین نامه واردات و صادرات فلزات گرانبها مصوب 1398/04/04 

ماده 1 – در این آیین نامه معنی واژه ها و عبارات به شرح زیر است :

بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مؤسسه اعتباری : بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد .

فلزات گرانبها: بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور این فلزات شامل طلا ، نقره و پلاتین است. شمش ( شمش استاندارد فلزات گران بها ): قطعه فلز همگن و خالص گران بهایی که به صورت قالبی و ریختگی در اوزان مختلف تولید می شود و دارای سطحی صاف بدون حفره و ترک می باشد و مشخصاتی از قبیل وزن ، عیار ، شماره سریال ( حاوی تاریخ تولیده ) و نام و نشان تجاری شرکت تولید کننده بر روی آن حک شده است. شمش استاندارد فلزات گران بها می بایست با حداقل عیار 995 در هزار و حداقل وزن یک کیلوگرم باشد. 

مصنوعات فلزات گران بها : مصنوعاتی که با تغییر در شکل و خصوصیات فلزات گرانبهای خام و ایجاد ارزش افزوده در آن به منظور استفاده به عنوان زیورآلات ، ظروف ، تزئینات و یا بهره برداری تجاری و صنعتی ساخته می شود.

فلزات گران بهای ذوب شده خام : قطعه فلز گران بهای قالبی که از ذوب مصنوعات قراضه و سایر اشکال فلزات گرانبها در ابعاد و اوزان مختلف به صورت تسمه یا نوار تولیه می شود که مشخصات تولید کننده ، عیار و وزن موجود بر روی آن حک شده است.

کالاهای صنعتی فلزات گران بها : کالاهای حاوی فلزات گران بها که در اشکالی از قبیل مفتول ، ورق ، پودر ، مایع و خمیر تولید
شده و به عنوان اجزاء ، قطعات و مواد اولیه صنعتی به منظور ساخت و تکمیل کالاهای دیگر در صنایع مختلف و مصارف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند.

ارزش افزوده : ارزش اضافه ای که بر روی فلزات گرانبهای خام از طریق فرآیند تولید و یا ارائه خدمات ایجاد می شود.

ماده 2 – بانک مرکزی مجاز است رأساً یا با عاملیت مؤسسات اعتباری و یا عاملیت سایر اشخاص حقوقی و نیز حقیقی مورد تأیید آن بانک ( بر اساس ضوابط مورد تأیید هیأت عامل بانک مرکزی )، مبادرت به ورود و صدور فلزات گران بها نماید.

تبصره :ورود و صدور فلزات گرانبهای موضوع این ماده ، از اخذ هرگونه مجوز و ثبت سفارش معاف می باشد.

ماده 3 –بانک مرکزی می تواند به مؤسسات اعتباری اجازه دهد نسبت به ورود فلزات گرانبها در قالب ضوابط این آیین نامه اقدام نمایند.

ماده 4 –ورود قطعی فلزات گران بها به کشور توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط ، منحصراً به صورت شمش استاندارد به هر میزان مجاز است. صدور تأییدیه انطباق شمش وارداتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.

تبصره 1 : اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارای مجوز تولید می توانند پس از تأییدیه وزارت صنعت ، معدن و تجارت نسبت به ورود فلزات گرانبهای ذوب شده خام به کشور با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور تأییدیه انطباق فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.
تبصره 2 :ورود کالاهای صنعتی فلزات گران بها ، توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط ، با مجوز وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجاز می باشد.
تبصره 3 :ضوابط ورود موقت برای پردازش مندرج در مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی قابل تعمیم و تسری به کالاهای موضوع این آیین نامه خواهد بود.

ماده 5 –به منظور نظارت و اطلاع از میزان ورود و صدور فلزات گران بها ، بانک مرکزی ، گمرک ایران ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایر سازمان های ذی ربط ، موظفند آمار و اطلاعات در اختیار را از طریق سامانه های موجود در حوزه تجارت بین الملل مبادله نمایند.

ماده 6 –صدور مصنوعات فلزات گران بها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منحصراً با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات صادرات و واردات مربوط و ضوابط زیر مجاز می باشد.

الف – اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننده مکلفند در قبال صدور مصنوعات فلزات گرانبها ، نزد بانک مرکزی تعهدسپاری نمایند .
صادرکنندگان مخیر خواهند بود تعهدات مربوط را به روش های زیر ظرف مدت شش ماه تسویه نمایند:

  1. ورود معوض فلزات مذکور به صورت شمش استاندارد و یا ذوب شده خام به همان نسبت و میزان.
  2. فروش ارز حاصل از صادرات کالا به مؤسسات اعتباری یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی.
تبصره :صادرکنندگان مصنوعات فلزات گران بها می توانند از محل واردات شمش استاندارد فلزات گرانبها که از یکسال قبل از

صدور به کشور وارد نموده اند ، با دریافت مجوز از بانک مرکزی و بدون سپردن تعهد یا تضمین ، نسبت به صادرات مصنوعات فلزات مذکور به همان نسبت و میزان اقدام نمایند.

ب – صدور فلزات گران بها به صورت شمش استاندارد ، ذوب شده خام و مسکوک از کشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانک مرکزی .

تبصره :صدور فلزات گران بهای تولیدی معادن داخلی ، پس از تأیید وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر :

الف – عدم امکان فروش آن در ایران به قیمت های رقابتی بین المللی ؛

ب – استحصال آن از معادن کشور، با اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت تعهدات موضوع بند الف ماده 6 در هر مرحله ، بلامانع است.

ج – مصنوعات فلزات گرانبهای صادراتی می بایست در مورد طلا و پلاتین حاوی حداقل 5% و در مدورد نقره حاوی حداقل 15%
ارزش افزوده باشد.

تبصره :درصد ارزش افزوده مذکور در بند ( ج ) با تأیید رئیس کل بانک مرکزی قابل تغییر می باشد. 

ماده 7-در مورد ورود و صدور فلزات گرانبها که به موجب قانون و مقررات صادرات و واردات منوط به اظهارنظر یا موافقت بانک مرکزی می گردد، موضوع در کمیسیونی مرکب از اعضای کمیسیون ارز ( موضوع ماده 2 مصوبه چهارصد و بیست و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار ) و مدیر یا معاون اداره نشر اسکناس و خزانه مطرح و اتخاذ تصمیت گردیده که پس از تأیید رئیس کل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.

ماده 8 –مصنوعات و کالاهای صنعتی که با طلا و نقره خام آبکاری شده باشند ، با توجه به قیمت فلز گران بهای آن ، از شمول ضوابط آیین نامه مستثنی بوده و ورود و صدور آن ، طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های اجرایی مربوط خواهد بود.

ماده 9 –ضوابط ورود و خروج فلزات گرانبها به / از کشور توسط اشخاص ( به صورت همراه مسافر ) جهت مصارف غیرتجاری ، توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده 10 –ضوابط اجرایی مورد نیاز برای این آیین نامه ، توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد شد.

این آیین نامه در  11 ماده و 7 تبصره در یکهزار و دویست و هفتاد و سومین جلسه مورخ 1398/04/04 شورای پول و اعتبار تصویب گردیه.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی