نامه شماره 200/11913 مورخ 1401/03/02- تراکنش های بانکی
نامه شماره 200/11913 مورخ 1401/03/02

بسمه تعالی

سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران

 مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

 مدیرکل محترم امور مالیاتی

پیرو دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 139/11/27 و به منظور اجرای صحیح مقررات ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم و مفاد ماده 41 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مذکور در رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل و با عنایت به بارگذاری اطلاعات واریزی به حساب از طریق درگاه پرداخت بانکی (POS) و اطلاعات سرجمع حساب‌های بانکی واصله در اجرای مقررات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رعایت حقوق مودیان و دقت در رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ و سنوات قبل، مقرر می دارد:

با توجه عدم اطلاع و آگاهی مودیان و بعضاً از استفاده غیرتجاری از حساب بانکی متصل به درگاه های پرداخت الکترونیکی (از قبیل پوز) و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات واقعی و رعایت حقوق مودی در مواردی که مودی مدعی واریز به حساب متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی بابت فعالیت غیر شغلی خود می باشد، در این گونه موارد در صورتی که حسب بررسی و رسیدگی انجام شده ادعای مودی مورد تایید اداره امور مالیاتی قرار گیرد، مبالغ واریزی از این طریق ( بابت فعالیت غیر شغلی ) در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

چنانچه حسب رسیدگی به عمل آمده میزان مالیات تعیین شده مودی نسبت به سال قبل بیش از سه برابر افزایش داشته و یا بیش از مبلغ ده میلیارد ریال باشد، ابتدا بایستی گزارش رسیدگی توسط رئیس امور مالیاتی و معاون حسابرسی ذی ربط تایید و سپس نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام گردد.

به منظور جلوگیری از صدور  برگ تشخیص مالیات غیر واقعی و تسریع در فرآیند وضعیت مالیات و رعایت حقوق مودی در مواردی که حسب رسیدگی‌های به عمل آمده میزان مالیات مشخصه بیش از سه برابر سال قبل افزایش داشته و با ابراز مودی در اظهارنامه تسلیمی نیز اختلاف معناداری داشته باشد، ادارات امور مالیاتی مکلف اند، ضمن توجه به اسناد و مدارک مودی در تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی ( که برای رسیدگی به کلیه پرونده ها می بایست مدنظر قرار گیرد ) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک فراهم نباشد با رعایت مقررات و قضاوت حرفه ای در خصوص میزان سودآوری فعالیت هر مودی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات مطابق بند 2 فوق اقدام نمایند.

جمع گردش حساب بارگذاری شده در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی لزوماً موید درآمد و فروش مودی نبوده و نمی تواند راساً مبنای مطالبه مالیات قرار گیرد، لیکن چنانچه حسب رسیدگی های به عمل آمده و قضاوت حرفه‌ای حسابرسان مالیاتی، تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی مستلزم اخذ صورتحساب بانکی مودی باشد ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را از مودی درخواست و در صورتی که امکان ارائه صورتحساب بانکی از سوی مودی فراهم نباشد نسبت به استعلام از طریق سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی (بتیس) اقدام نمایند. متعاقباً چنانچه پس از پالایش، تلخیص و رسیدگی تراکنش مودی با رعایت کامل مفاد بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 1399/01/31 و اصلاحیه های بعدی آن مشخص شود که مودی اطلاعات درآمدی کتمان شده ای داشته که مالیات متعلق به آن مطالبه نشده است ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده ( متمم ) با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مزبور اقدام نمایند.

 

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012