نحوه رسیدگی مالیات بر عملکرد
نحوه رسیدگی مالیات بر عملکرد

ریکی از مواردی که باید هر حسابدار، مدیر مالی یا صاحب کسب و کار با آن آشنا باشد موضوع رسیدگی مالیاتی است و از وجوه تمایز حسابداران و مدیران مالی نحوه عملکرد آنها در رسیدگی های مالیاتی است که میزان و ارزش واقعی و عیار اصلی عملکرد و دانش مالیاتی آن ها را نشان می دهد.

دستورالعمل نحوه تکمیل کاربرگ های حسابرسی مالیاتی

جهت انجام رسیدگی مالیات عملکرد سالانه خود، همین حالا با مشاورین با تجربه همت تراز از طریق فرم زیر تماس بگیرید.

=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012