نحوه رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده
نحوه رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده

ارزش افزوده مبلغی است که در مراحل مختلف تولید، به قیمت مواد اولیه اضافه و قیمت نهایی یک کالا را به ما می دهد. در واقع ارزش افزوده ارزشی ست که بر روی کالای خریداری شده ایجاد می کنند. مالیات بر ارزش افزوده از نوع مالیات غیر مستقیم است که در هنگام خرید و فروش کالا و یا ارائه خدمات، خریدار آن را پرداخت می کند و دریافت کننده مالیات، مقدار مالیات دریافتی را که در هنگام معامله دریافت کرده موظف است در پایان هر دوره (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) به خزانه ی دولت واریز نماید. مودیانی که مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند باید حداکثر ظرف مهلت ۱۵ روز پس ازاتمام هر دوره مالیاتی، اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده خود را از طریق سایت ارزش افزوده به نشانی https://my.tax.gov.ir و مطابق دستورالعمل اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند سپس نسبت به پرداخت مالیات تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند، پس برای جلوگیری از جریمه در زمان مقرر نسبت به ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایید.

در مواردی که ماموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مدیران و خریداران مکلف به ارانه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشد و در صورت عدم ارانه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده 14 این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد .

بخشنامه 140920 مورخ 1402/07/30

مشاور مالیات بر ارزش افزوده در واقع همان مشاور مالیاتی است که ازمیان وکلای مالیاتی انتخاب می شود، این مشاوران علاوه بر تحصیل و کسب تخصص در شاخه های مالی و مالیاتی به قدری در حوزه های حسابداری و حسابرسی مهارت کسب می کنند که مشرف به حقوق و قوانین مالیاتی دارند، مشاوران ما در همت تراز با دارا بودن مدارک مربوطه از سازمان حسابرسی ایران، مشاوران رسمی مالیات و کارشناس رسمی دادگستری نه تنها به عنوان مشاور مالیاتی در اصفهان بلکه سراسر ایران آماده ارائه خدمات می باشند.

در صورت نداشتن تجربه کافی حسابدار شرکت در امور مالی و مالیاتی ، مودیان محترم می توانند در کنار حسابدار شرکت  از مشاوره مالیاتی با سابقه که آشنا به امور مالیاتی است استفاده نمایند، برای بهرمندی از این خدمات از طریق فرم زیر با مرکز مالی اقتصادی همت تراز در ارتباط باشید.

=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012