آیین دادرسی مالیاتی
آیین دادرسی مالیاتی

دادرسی مالیاتی فرآیندی است که امکان رسیدگی به آن توسط خود شخص حقیقی/حقوقی یا از طریق مشاوران (وکلای) مالیاتی امکان پذیر است. در پشتیبانی مالیاتی مشاوران مالیاتی مرکز مالی اقتصادی همت تراز تنها به ارائه مشاوره در این زمینه می پردازند، اما در زمینه دادرسی مالیاتی مشاوران باید با تسلط بر امور مالی و مسائل حقوقی سعی کنند که میزان مالیات مشخص شده را تا حد امکان کاهش دهند.

مشاور مالیاتی که فرآیند دادرسی مالیاتی را پیگیری می کند باید در زمینه پیگیری پرونده های مالیاتی تجربه زیادی داشته باشد تا بتواند به خوبی از پس این امر برآید. همچنین لازم است این افراد بر قوانین و بخشنامه های جدید آگاه باشند و از آیین نامه مالیاتی و استانداردهای سازمان حسابرسی آگاهی کافی داشته باشند.

ما در مرکز مالی اقتصادی همت تراز به ارائه کلیه خدمات مشاوره مالی و مالیاتی به صورت آنلاین و حضوری می پردازیم.

دستورالعمل دادرسی مالیاتی                                                   بخشنامه200/97/132

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012