خدمات پیشرفته مالیاتی
خدمات پیشرفته مالیاتیخدمات پیشرفته مالیاتی

آموزش مالیات پیشرفته یکی از مهمترین دانسته های هرحسابداری برای انجام امور حسابداری دانستن قوانین و مقررات مالیاتی است.این را بدانید حسابدارانی که هم اکنون از دانش و معلومات کافی و مهارت و تجربه کاربردی در حوزه مالیات بر خوردارند، به مراتب از درآمد بهتر و امنیت شغلی مناسبی برخوردارند.بنابراین چنانچه علاقمند پیشرفت و کسب موفقیت های فراتر از حد انتظار در حرفه حسابداری هستید ، فراگیری دانش ، معلومات و مهارت های کلیدی مالیاتی را در دستور کار خود قرار دهید و مطمئن باشید اگر در این حوزه وقت کافی صرف کنید موقعیت های شغلی و درآمدهای خوبی را کسب خواهید کرد.

ما در مرکز مالی اقتصادی همت تراز راه یادگیری در جهت پیشرفت را برای شما هموار تر نمودیم،با ما حرفه ای شوید.

نحوه رسیدگی مالیات بر عملکرد                                   نحوه رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده

آیین دادرسی مالیاتی                                                  نکات مالیاتی قراردادهای مشاوره

نکات مالیاتی حسابداری حق العمل کاری                        شرکتهای تامین نیروی انسانی

هزینه تبلیغات و نکات مالیاتی مرتبط                              شورای عالی مالیاتی

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012