نکات مالیاتی کسب و کارهای مجازیکسب و کار مجازی

نکات مالیاتی کسب و کارهای مجازی

صاحبان كسب و كارهاي مجازي (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) همانند ساير فعالان اقتصادي مشمول قوانين مالياتي مربوط مي باشند و فارغ از محل فعاليت، مي بايست تكاليفی را به انجام برسانند. در غير اين صورت مشمول جرايم قانوني مقرر خواهند شد.

قابل توجه صاحبان كسب و كارهاي مجازي

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012