مطابق آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری ها و اختراعات، شرکت ها و مؤسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا» فعال باشند، دانش‌بنیان محسوب می‌‌شوند.

این آئین‌نامه اجرایی با توجه به در نظر گرفتن شرایط معافیت های مالیاتی و گمرکی برای شرکت های دانش‌بنیان، در واقع حمایتی جامع‌نگرانه از سرمایه‌های این شرکت هاست.
درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

شرکت های دانش بنیان   شرکت های دانش بنیان   شرکت های دانش بنیان

ثبت نام