مقررات معاملات فصلی با رویکرد کاربردیمقررات معاملات فصلی با رویکرد کاربردی

مقررات معاملات فصلی با رویکرد کاربردی

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که برحسب اعلام سازمان امور مالیاتی موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلف اند برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را برای سازمان امور مالیاتی در سامانه معاملات فصلی ارسال کنند.

اشخاص زیر مشول ارسال فهرست معاملات فصلی می شوند:

الف- کلیه اشخاص حقوقی

ب- صاحبان مشاغل که حسب نوع ویا حجم فعالیت جزء گروه اول محسوب می شوند.

ج- صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یک پارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شده است.

موارد زیر مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی نمی شوند:

– خريد و فروش و سود و كارمزد اوراق بهادار

– خريد و فروش سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام يا سهم الشركه

– سود و كارمزد و جريمه های بانک ها ، صندوق تعاون ، صندوق های حمايت از توسعه بخش كشاورزی ، موسسات اعتباری غیر

بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه

– سود سهام و سهم الشركه

– حق عضويت اعضاء مجامع حرفه ای ، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح

– كمک ها ، جوائز و هدايای بلاعوض

– حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم

– مبالغی كه تحت عناوين جريمه يا خسارت ، انواع عوارض و مالیات ) به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش

– افزوده ( حق ثبت ، حق تمبر ، حقوق گمركی و موارد مشابه ، به دستگاه های اجرائی پرداخت می گردد

– وجوه پرداختی بابت حق نگهداری ( شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمان های پرداختی

نحوه ارسال معاملات فصلی:

ارسال اطلاعات به دو روش امکان پذير است:

ارسال بر خط :

در اين روش با ورود به سامانه مجازی سازمان مالیاتی در بخش اطلاعات معاملات فصلی و با وارد كردن رمز عبور و كاربری نسبت به درج اطلاعات به طور دستی و به صورت آنلاين ( اتصال دائم به اينترنت ) امکان پذير میباشد. در اين روش با دريافت نرم افزار از سامانه معاملات فصلی و نصب آن بر روی رايانه و ارتباط برنامه اجرايی (TTMS) با بانک اطلاعاتی اكسس برای هر فصل نسبت به درج اطلاعات به صورت دستی يا تبديل داده از نرم افزار های مالی نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی معاملات فصلی اقدام و در پايان نسبت به ارسال آن از طريق اتصال به اينترنت اقدام میگردد.

نکته : در صورت استفاده از نرم افزار غیربر خط ( آفلاين ) حتمی بعد از ارسال نسبت به تايید نهايی آن در سامانه مجازی اطلاعات معاملات فصلی اقدام گردد. ( آپلود شدن در سامانه و تايید آن 24 ساعت امکان دارد زمان بر باشد)

صورت معاملات فصلی توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی، و مرور زمان رسیدگی مالیاتی آن پنج سال می باشد همچنین مطالبه، حق اختلاف و وصول جرائم و ترتیبات پرداخت آن از هر دوره مالیاتی طبق مقرات قانون مالیات های مستقیم صورت می پذیرد.
سازمان امور مالیاتی مکلف است اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره که به علت صدور اسناد ( صورت حساب) مبتنی بر معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند، و اداره مذکور موظف است از انجام ثبت شرکت بنام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره شرکت ها به مدت 3 سال خودداری کند.

همچنین بر اساس قانون مالیات های مستقیم تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، عدم انجام تکالیف قانونی ( منجمله ارسال فهرست معاملات فصلی)، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای دیگران بنام خود برخلاف واقع و … را از مصادیق جرم مالیاتی محسوب و مرتکب را به مجازات درجه شش محکوم می گردد.

فهرست حد نصاب معاملات کوچک از سال 1391 الی 1398

در راستای جلوگیری از تعلق جرائم مالیاتی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل محترم، مرکز مالی اقتصادی همت تراز اقدام به ارائه آموزش و مشاوره حرفه ای در خصوص نحوه ارسال صحیح صورت معاملات فصلی به افراد مذکور و حسابداران نموده است.

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012