درآمدی که اشخاص حقوقی از نتایج مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کنند پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر مالیات های مقرر مشمول به نرخ 25 درصد خواهد بود. در این راستا تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی شامل موارد زیر می باشد:

تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی:

1- تشکیل پرونده مالیاتی (دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده) مهلت تشکیل پرونده (مهلت دو ماه از ثبت شرکت)
2- دریافت کد اقتصادی ثبت نام در (www.tax.gov.ir)
3- دریافت دفاتر قانونی ( روزنامه و کل، ثبت نام در سایت ثبت شرکت) (www.irsherkat.ssaa.ir)
4- پرداخت حق تمبر ( ماده 46 ق.م.م ) دو ماه از ثبت آگهی
5- ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ((www.evat.ir))
6- صدور صورتحساب حسب موضوع (آیین نامه اجرائی ماده 59 ق.م.م )
7- ارائه لیست حقوق بگیران( تا پایان ماه بعد) (ماده 86 ق.م.م) (www.tax.gov.ir)
8- ارائه گزارشات فصلی (آیین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 169 ق.م.م ) ( 45 روز پس از پایان فصل)
9- ارائه اظهارنامه ارزش افزوده ( ماده 21 ق.م.ا.ا) ( 15روز پس از پایان فصل )
10- ارائه اظهارنامه مالیاتی ( ماده 110 ق.م.م ) ( 4 ماه پس از سال مالیاتی )
11-صندوق های فروشگاهی فروشگاه های زنجیره ای حقوقی( آیین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 169 ق.م.م)


در این راستا با توجه به نیاز اشخاص حقوقی، مرکز مالی اقتصادی همت اقدام به ارائه 3 دسته خدمات مالیاتی شامل خدمات عمومی مالیاتی، خدمات پیشرفته مالیاتی و خدمات خاص مالیاتی نموده است.
درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

آموزش و خدمات عمومی مالیاتی

آموزش و خدمات عمومی مالیاتی

مشاورمالی اصفهان ،مشاورمالیاتی اصفهان،مدیرمالی در اصفهان ،مشاورمالی در اصفهان ،مشاورمالیاتی در اصفهان ،

ثبت نام