حوزه مالیاتمهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

حوزه مالیات

با توجه به طرح تحول نظام مالیاتی قرار است تا براساس آن سهم مالیات در تامین مالی هزینه‌های دولت افزایش یابد. حال در شرایط کنونی که فعالیت شرکت‌ها و اصناف در ایران به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی به شمار می‌رود  همچنین اصلاحات مهمی از جمله کاهش وابستگی منابع درآمد کشور به نفت از طریق شناسایی پایه‌های مالیاتی به منظور افزایش مالیات، پذیرش فعالان اقتصادی (اعتماد به مودیان مالیاتی)، شفافیت مالی، گزارشگری مالی، صورت‌های مالی حسابرسی شده و کاهش معافیت‌ها در حال اجرا می باشد. در بررسی عملکردها و تصمیم گیری های مدیران موضوع مالیات و  نحوه مواجهه با آن، به دغدغه روز و شب مدیران تبدیل گشته و در هر گوشه از کار باید این موضوعات را در نظر گرفته و به فکر تبعات و پیامدهای نادیده انگاشتن آن باشند.

در این راستا با توجه به نیاز فعالان اقتصادی اعم از شرکت ها و اصناف به در اختیار داشتن متخصصین حوزه مالیاتی مرکز مالی اقتصادی همت تراز اقدام به ارائه خدمات مالیاتی در این حوزه نموده است.

 خدمات موارد خاص مالیاتی                                            خدمات پیشرفته مالیاتی       

خدمات عمومی مالیاتی                                                  خدمات مالیاتی ویژه اصناف 

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012