فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی ، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در سراسر کشور مشمول مالیات هستند
فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی ، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در سراسر کشور مشمول مالیات هستند.

برای مشاهده تصویب نامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی