شماره 200/17829/ص مورخ 1399/10/24ارائه گزارش مالیاتی

شماره 200/17829/ص مورخ 1399/10/24

شماره روزنامه: 22090 شهرستان

تاریخ صفحه روزنامه : 136

تاریخ روزنامه: 1399/10/24

شماره نامه اداره ثبت: ص/200/17829

تاریخ نامه اداره ثبت: 1399/10/21

دراجراي ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب1394/04/31 علاوه برشركت هاي موضوع بند (الف) و (د) ماده واحده “قانون استفاده ازخدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي” شامل شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت ها  و موسسات موضوع بند (الف) و (ب) ماده (7) اساس نامه قانوني سازمان حسابرسي مي باشند، كليه واحدهاي توليدي، بازرگاني وخدماتي ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي  عضو جامعه حسابداران رسمي ايران همراه با اظهارنامه مالياتي ويا حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضاي ارايه اظهارنامه مي باشند و در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در ماده فوق مشمول جريمه اي معادل بيست درصد (20%) ماليات متعلق خواهند بود .

1- اشخاص حقيقي يا حقوقي براساس نوع فعاليت 

– شعب ودفاتر نمايندگي شركتهاي خارجي كه دراجراي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت هاي خارجي مصوب 1376 درايران ثبت شده اند. 

 –  شركتهاي سهامي عام وشركتهاي تابعه و وابسته به آنها

–  شركتهاي سرمايه گذاري (هلدينگ )و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها

–  موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي وشركتها ،سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آن ها

2- اشخاص حقيقي يا حقوقي براساس  حجم فعالیت

ساير اشخاص حقوقي وحقيقي ( شامل شركتهاي سهامي خاص وساير شركتها وهمچنين موسسات انتفاعي غير تجاري شركتها و موسسات تعاوني و اتحاديه هاي آن ها واشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر  قانونی می باشند)که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود جمع کل ناخالص درآمد  (فروش ویا خدمات اعم از عملیاتی وغیر عملیاتی)  آن ها بيش از هشتاد (80) ميليارد ريال در مورد شركت هاي پيمانكاري ، دريافتي آن ها بابت پيمان هاي منعقد شده بيش از هشتاد ميليارد ريال) يا جمع دارايي آن ها (جمع ستون بدهكار ترازنامه) بيش از يكصد وپنجاه (150) ميليارد ريال باشد .

مفاد اين اطلاعيه در خصوص اشخاص موضوع بندهاي فوق كه شروع سال مالي آنها بعد از انتشار اين اطلاعيه آغاز مي شود لازم الرعايه است و تكاليف اشخاص مذكور در اجراي قانون ومقررات مربوط وهمچنين اطلاعيه هاي وزرات امور اقتصاد ودارايي كماكان به قوت خود باقي خواهد بود.

—————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————–

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 272

ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌ عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌درصد (20%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات  این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره 1- صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش  مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی  ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.(1)

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012