دستورالعمل‌200/1400/510در تاریخ1400/03/02
دستورالعمل‌200/1400/510در تاریخ1400/03/02

بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالياتهاي مستقيم وقانون ماليات برارزش افزوده

پیرو دستورالعمل شماره 200/2694/د  مورخ 1400/01/23 موضوع بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌دارد، بخشودگی جرائم موضوع دستورالعمل مزبور تا پایان خردادماه با همان شرایط و درصدهای اعلام شده برای اردیبهشت ماه، می باشد.

امید علی پارسا

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی